nr_3 nr_3_sv

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen

nr_2 nr_2_sv

Gunilla Hult Backlund, delegat och generaldirektör IVO

nr_8 nr_8_sv

Emil Broberg, delegat och 3:e vice ordförande SKL

 

Tillitsdelegationen: Från vänster Gunilla Hult Backlund, Laura Hartman och Emil Broberg
Tillitsdelegationen:
Från vänster Gunilla Hult Backlund, Laura Hartman och Emil Broberg

trion_sv