Akademikerförbundet SSR
Heike Erkers, Ordförande
Camilla Sköld, Socialpolitisk chef

Ersta Sköndal högskola
Erik Blennberger, Professor och forskningsledare

FAMNA, Riksorganisatonen för idéburen vård och omsorg
Ulrika Stuart Hamilton, Generalsekreterare
Jenny Hjalmarson, Kvalitetssamordnare o projektchef

FORUM, Idéburna organisationer med social inriktning
David Sundén, Ordförande
Ludvig Sandberg, Politiskt sakkunnig

Friskolornas riksförbund
Ulla Hamilton, VD

Företagarna
Monica Lindstedt, Ordförande
Erik Ageberg, Politik, analys, opinion

FUNKTIONSRÄTT SVERIGE
Stig Nyman, Ordförande
Annika Nyström, Kanslichef
Lars Berge Kleber

Intressegruppen för assistansberättigade
Vilhelm Ekensteen, Ordförande
Suzanne Elmqvist, Vice ordförande

Ledarna
Annika Elias, Ordförande
Marielle Nakunzi, Branchombud

Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen
Anna Glenngård, Universitetslektor

Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, Ordförande

Lärarnas riksförbund
Åsa Fahlen, Ordförande
Svante Tideman, 1e vice förbundsordf

Myndigheten för delaktighet
Malin Ekman-Aldén, GD
Tarja Birkoff, Utvecklingsstrateg

Nätverk Gemensam välfärd Stockholm
Peter Emsheimer, Samordningsgruppen
Per Anders Flordal

Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Christina Tallberg, Ordförande

Praktikertjänst
Erik Strand, VD

ST
Britta Lejon, Ordförande
Marie Sall, Kanslichef
Dag Andersson, Förbundssekr, bitr kanslichef

Stiftelsen Leading Healthcare
Hans Winberg,Generalsekreterare

Stockholms sjukhem
Karin Thalén, Sjukhusdirektör

Stockholms universitet, Nationaleknomiska institutionen
Jonas Vlachos, Professor

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Tobias Baudin, Ordförande
Maja Fjaestad, Samhällspolitisk chef

Svenskt Näringsliv
Carola Lemne

Sveriges Akademikers Centralorganiation, SACO
Göran Arrius, Ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
Lena Micko, Ordförande
Vesna Jovic, VD
Lennart Hansson, Chef enheten för demokrati och styrning
Åsa Furén Thulin

Sveriges läkarförbund
Heidi Stensmyren, Ordförande
Ove Andersson

SPF Seniorerna 
Christina Rogestam,Ordförande
Rune Kjernald

Sveriges Skolledarförbund
Matz Nilsson, Förbundsordförande

Umeå universitet
Anders Hanberger, Professor

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Shirin Ahlbäck Öberg, Docent, univ lektor

Vinnova
Charlotte Brogren, GD
Inger Gustafsson, Enhetschef, policy och systemutveckling

Vinnvård
Johan Thor, Leg läkare, specialist socialmedicin

Vision
Veronica Magnusson,Ordförande
Mona Tapper,Kanslichef
Jonas Karlsson, Nationellt ansvarig, chef- och ledarskapsfrågor

Vårdförbundet
Sineva Roberio, Ordförande
Lisbeth Löpare

Vårdföretagarna Almega
Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör