Tillitsdelegationen är en statlig utredning med syfte att verka för ett bättre tillvaratagande av medarbetarnas kompetens och engagemang, för att på så vis förbättra servicen till medborgarna . Utredningen tar sikte på styrkedjan som helhet, från politiken till mötet med brukare. Särskilt fokuserar vi på välfärdssektorn, dvs vård, skola och omsorg.

Kärnan i Tillitsdelegationens arbete är de tolv forskningsprojekt, där utvalda forskare följer olika försöksverksamheter runt om i landet. Det bedrivs emellertid även mycket annan intressant forskning, med koppling till frågan om tilliten mellan styrande och styrda i välfärdssektorn. Vi vill därför gärna veta mer om vad ni gör.

Bidra med ett PM
Vi vore tacksamma om ni som har forskning med anknytning särskilt till vård, skola och omsorg och med koppling till frågan om tillit i styrning kan tänka er att skicka in korta papers/PM till oss. Det räcker med tre sidor, men får gärna vara längre. Ett urval av dessa PM kommer sedan samlas i en gemensam skrift. Några tänkbara områden:
•Sammanfattning av egen forskning
•Litteraturöversikt på relevant område
•Tankar kring tillit och styrning
•Konkreta metoder för tillitsbaserad styrning

Forskarnätverk
På Facebook finns gruppen ”Tillitsdelegationens forskarnätverk”. Välkommen att gå med! Här kan alla dela aktuell och relevant forskning. Hör gärna av er vid frågor och funderingar!