annaAnna Lexelius (huvudsekreterare)
Anna kommer närmast från Försäkringskassan där hon arbetat som projektledare för ett regeringsuppdrag som genomförs av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med 25 kommuner runtom i landet.

E-post: anna.lexelius@regeringskansliet.se

Telefon: 070-336 62 74

 

karinKarin Ekdahl Wästberg (utredningssekreterare)
Karin är tidigare avdelningschef på Äldreförvaltningen Stockholms stad. Har sammanlagt 15 års erfarenhet som chef, bland annat inom Stockholms stad.

E-post: karin.ekdahl.wastberg@regeringskansliet.se

Telefon: 08- 405 57 82

 

unniUnni Mannerheim (utredningssekreterare)
Unni kommer närmast från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) där hon arbetat i generaldirektörens stab, bl.a. med att utveckla tillsynen strategiskt. Hon är statsvetare i botten.

E-post: unni.mannerheim@regeringskansliet.se

Telefon: 08-405 88 44

 

Mattias Fogelgren (utredningssekreterare)

Mattias kommer närmast från Försäkringskassan.

E-post: mattias.fogelgren@regeringskansliet.se

Mobil: 076-148 6872

 

Kristin Gunnarsson (utredningssekreterare)

Kristin kommer närmast från forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Hon har tagit en licentiatexamen och inriktade sig i sin forskning främst på inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

E-post: kristin.gunnarsson@regeringskansliet.se

Mobil: 072-4514067

 

Emma Sterky (utredningssekreterare)

Emma har bred kunskap om statlig och kommunal förvaltning och styrning, och chefs- och projektledarerfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Hon kommer närmast från utredningen Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar.

E-post: emma.sterky@regeringskansliet.se

Mobil: 072-206 55 69

 

karin-haag_550x368px2Karin Hååg (utredningssekreterare)

Karin har mångårig erfarenhet av styrnings- och ledningsfrågor, både som chef och som utredare vid Regeringskansliet och flera myndigheter. Närmast kommer Karin från Finansdepartementet.

E-post: karin.haag@regeringskansliet.se

Mobil: 072-228 05 81