tillit_forsok_logga

Värdegrundsarbete i hälso- och sjukvården – Landstinget i Kalmar län

Forskare:
Birgitta Niklasson, fil dr vid Göteborgs universitet

Jenny de Fine Licht, fil dr vid Göteborgs universitet

Verksamhetskontakt:

Magnus Persson, utvecklingsdirektör Kalmar Läns Landsting
magnus.persson@ltkalmar.se

Sammanfattning

Jenny de Fine Licht och Birgitta Niklasson (Göteborgs universitet) har studerat förändrings- och värdegrundsarbetet i Landstinget i Kalmar Län. De visar hur landstinget medvetet har arbetat med att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare, utifrån ledordet ”Varje dag lite bättre – kraften av många”. Det kombineras med en lokal kultur där man exempelvis använder uttryck som ”Inga tokryck!” för att betona vikten av att arbeta med löpande små förbättringar, snarare än radikala omtag. Forskarna betonar vikten av att komplettera tilliten med förutsättningar, såsom tydliga mandat och tillräckliga resurser. Vidare ser de tecken på att den lokala kulturen och organisationens begränsade storlek kan ha underlättat tillitsbyggandet.