tillit_forsok_logga

Samordnad tillsyn av vård och omsorg – Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket

Forskare:
Doktorand Linda Moberg, Uppsala universitet
linda.moberg@statsvet.uu.se

Verksamhetskontakt:
Thord Redman, chefsstrategi på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
thord.redman@ivo.se

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket
hakan.olsson@av.se

Sammanfattning

I syfte att göra sin tillsyn mer effektiv och för att undvika att störa de tillsynade verksamheterna mer än nödvändigt har det blivit ett prioriterat område bland olika tillsynsmyndigheter att i högre utsträckning samordna sin tillsyn. Även från regeringen framhålls vikten av att tillsynen samordnas, inte minst för att undvika att statliga myndigheter med tillsyn över samma verksamhet ger motstridiga men utifrån sina respektive tillsynsområden korrekta rekommendationer
Frågan som uppstår är dock hur denna samordning mellan tillsynsmyndigheterna ska gå till för att bidra till mer ändamålsenlig styrning av verksamheter i kommuner och landsting? Vilka vinster, inte minst för personalen i den tillsynade verksamheten, kan en ökad samordning bidra med? Och bidrar en ökad samordning med några oförutsägbara konstander för de inblandade aktörerna? I denna studie ska dessa frågor undersökas genom att följa ett projekt där Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Arbetsmiljöverket (AV) tillsammans arbetar för att samordna sin tillsyn av socialtjänsten och akutsjukvården. I projektet kommer intervjuer genomföras, både med den tillsynade personalen, men också med företrädare för de båda tillsynsmyndigheterna.