tillit_forsok_logga

Samordnad tillsyn av vård och omsorg – Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket

Forskare:
Doktorand Linda Moberg, Uppsala universitet
linda.moberg@statsvet.uu.se

Verksamhetskontakt:
Thord Redman, chefsstrategi på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
thord.redman@ivo.se

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket
hakan.olsson@av.se

Sammanfattning

Forskaren Linda Moberg vid (Uppsala universitet) skriver om samordnad tillsyn, utifrån en fallstudie av ett gemensamt projekt vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Arbetsmiljöverket (AMV). Projektet fokuserade på tillsynen av socialtjänst och akutsjukvård. Mobergs studie visar att avsaknaden av ett gemensamt syfte försvårar samverkan i det aktuella fallet, men att det fanns tecken på ett brett stöd såväl internt som externt för satsningen. Möjligen kan samverkan vara lättare att motivera när man ser ett konkret problem. Ramar och strukturer för samverkan behöver förtydligas, men Moberg betonar att det kan vara värt att inleda samverkan med att myndigheterna börjar med att informera varandra om pågående och planerad tillsyn, för att sedan påbörja samverkan vid behov.