Julhälsning

En riktigt god jul och gott nytt tillits-år önskar vi i Tillitsdelegationen.

Läs mer

Ny forskningsrapport av Filip Wollter: Val och utformning av insatser i socialt arbete

Här kan du läsa mer om nya forskningsrapporten nr. 08 i Tillitsdelegationens rapportserie. Val och utformning av insatser i socialt arbete – hur skapas tillit och legitimitet

Läs mer

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten SOU 2019:43

Här kan ni se överlämningsseminariet av vårt betänkande som ägde rum den 10 okt 2019.

Läs mer

Tillitsdelegationens betänkande

Här kan du ta del av Tillitsdelegationens senaste betänkande: Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten SOU 2019_43  

Läs mer

Tillitsdelegationens forskningsrapport

Här kan du ta del av senaste forskningsrapporten skrivet av Tillitsdelegationens forskningsledare, Martin Fransson, Johan Quist och Katarina Wetter-Edman. Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö    

Läs mer

Seminarium om Tillitsdelegationens betänkande den 10 oktober 2019

Följ med oss torsdagen den 10 oktober för då är det dags! Då tar civilminister Lena Micko emot Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2019:43) ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten”. I samband med överlämningen anordnas ett seminarium för att presentera och diskutera betänkandets slutsatser, förslag och lärande exempel. Seminariet kan följas

Läs mer

Ny forskningsrapport av Louise Bringselius: Uppföljning ur ett tillitsperspektiv

Här kan du läsa mer om nya forskningsrapporten nr.7 i Tillitsdelegationens rapportserie. Uppföljning ur ett tillitsperspektiv

Läs mer

Ny forskningsrapport publicerad

Här kan du ta del av forskningsrapporten om Kultur och värdegrundsarbete av Louise Bringselius, Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv

Läs mer

Forum Tillit om ledarskap, medledarskap och uppföljning

Här kan du ta del av Forum Tillit som arrangerades den 29 april. Medverkar gör: – Christina Forsberg, Ordförande Tillitsdelegationen och Generaldirektör CSN – Alejandro Firpo, statssekreterare Finansdepartementet – Maria Rydbeck, Överdirektör Försäkringskassan – Clas Olsson, Generaldirektör Ekonomistyrningsverket – Louise Bringselius, Forskningsledare Tillitsdelegationen  

Läs mer

Ny huvudsekreterare

Tillitsdelegationen har fått en ny huvudsekreterare. Varmt välkommen Anna Pauloff! Anna kommer närmast från Statskontoret där hon arbetat som utredningschef under många år.

Läs mer