Forskare tillbaka till Tillitsdelegationen

Vi har glädjen att berätta att vår tidigare forskningsledare Louise Bringselius är tillbaka hos oss i Tillitsdelegationen. Louise kommer att delta i arbetet att skriva på ett slutbetänkande och fokuserar inledningsvis på frågor om uppföljning av tillitsbaserad styrning och ledning; vad krävs av tillsyn, granskning och utvärdering? Hur kan ansvarsutkrävande stärkas när så behövs? Louise

Läs mer