Ny forskningsrapport av Filip Wollter: Val och utformning av insatser i socialt arbete

Här kan du läsa mer om nya forskningsrapporten nr. 08 i Tillitsdelegationens rapportserie. Val och utformning av insatser i socialt arbete – hur skapas tillit och legitimitet

Läs mer

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten SOU 2019:43

Här kan ni se överlämningsseminariet av vårt betänkande som ägde rum den 10 okt 2019.

Läs mer

Tillitsdelegationens betänkande

Här kan du ta del av Tillitsdelegationens senaste betänkande: Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten SOU 2019_43  

Läs mer

Tillitsdelegationens forskningsrapport

Här kan du ta del av senaste forskningsrapporten skrivet av Tillitsdelegationens forskningsledare, Martin Fransson, Johan Quist och Katarina Wetter-Edman. Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö    

Läs mer

Seminarium om Tillitsdelegationens betänkande den 10 oktober 2019

Följ med oss torsdagen den 10 oktober för då är det dags! Då tar civilminister Lena Micko emot Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2019:43) ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten”. I samband med överlämningen anordnas ett seminarium för att presentera och diskutera betänkandets slutsatser, förslag och lärande exempel. Seminariet kan följas

Läs mer