Tilläggsdirektiv till Tillisdelegationen

Regeringen har idag den 30 april 2020 fattat ett beslut om förlängning av Tillitsdelegationens uppdrag om en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda till den 26 juni 2020. Tilläggsdirektivet kan du läsa här.

Läs mer