Forum Tillit om ledarskap, medledarskap och uppföljning

Här kan du ta del av Forum Tillit som arrangerades den 29 april.

Medverkar gör:

– Christina Forsberg, Ordförande Tillitsdelegationen och Generaldirektör CSN

– Alejandro Firpo, statssekreterare Finansdepartementet

– Maria Rydbeck, Överdirektör Försäkringskassan

– Clas Olsson, Generaldirektör Ekonomistyrningsverket

– Louise Bringselius, Forskningsledare Tillitsdelegationen