Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten SOU 2019:43

Här kan ni se överlämningsseminariet av vårt betänkande som ägde rum den 10 okt 2019.