Ny huvudsekreterare

Tillitsdelegationen har fått en ny huvudsekreterare. Varmt välkommen Anna Pauloff!

Anna kommer närmast från Statskontoret där hon arbetat som utredningschef under många år.

Anna P