Forum Tillit om ledarskap, medledarskap och uppföljning

Tid: 29 april 2019 kl. 13-16 Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Lokal Drottningholmssalen A+B Vi bjuder in till ett Forum Tillit där vi gemensamt talar om ledarskap, medledarskap och uppföljning. Under dagen kommer ni att få ta del av erfarenheter och kunskap från forskare och chefer samt medarbetare i offentlig sektor och vi hoppas

Läs mer

Nytt uppdrag för Tillitsdelegationen

Tillitsdelegationen har fått ett andra tilläggsuppdrag och en ny delegation.

Läs mer

Forum Tillit 14 mars

Sändningen är avslutad men inom några dagar kommer du att kunna se inspelningen från Forum Tillit den 14 mars.

Läs mer

Forskare tillbaka till Tillitsdelegationen

Vi har glädjen att berätta att vår tidigare forskningsledare Louise Bringselius är tillbaka hos oss i Tillitsdelegationen. Louise kommer att delta i arbetet att skriva på ett slutbetänkande och fokuserar inledningsvis på frågor om uppföljning av tillitsbaserad styrning och ledning; vad krävs av tillsyn, granskning och utvärdering? Hur kan ansvarsutkrävande stärkas när så behövs? Louise

Läs mer

Webbsändning den 11 december

Här kan du ta del av Forum Tillit om samverkan från den 12 december.

Läs mer

Fem myndigheter i Tillitsverkstaden

Nu är det klart vilka fem myndigheter som Tillitsdelegationen arbetar tillsammans med inom ramen för det vi kallar för Tillitsverkstaden.

Läs mer

Webbsändning Forum Tillit 26 september

Här kan du se webbsändningen från Forum Tillit kl 13-16 den 26 september.

Läs mer

Nya delegater för uppdraget inom statsförvaltningen

Vi är glada för att civilminister Ardalan Shekarabi har utsett Christina Forsberg, generaldirektör för CSN, och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, till nya ledamöter i Tillitsdelegationen. Tillsammans med ordförande Laura Hartman kommer de att utgöra Tillitsdelegationen.

Läs mer

Nya forskningsledare

Vi är glada över att kunna presentera Tillitsdelegationens nya forskningsledare. Från hösten den 1 september samarbetar delegationen med Katarina Wetter Edman, Martin Fransson och Johan Quist.

Läs mer

Webbsändning överlämningsseminarium den 14 juni

Den 14 juni överlämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande samt två delbetänkanden till regeringen. Se överlämningsseminariet här.

Läs mer