Seminarium om Tillitsdelegationens betänkande den 10 oktober 2019

Följ med oss torsdagen den 10 oktober för då är det dags! Då tar civilminister Lena Micko emot Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2019:43) ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten”. I samband med överlämningen anordnas ett seminarium för att presentera och diskutera betänkandets slutsatser, förslag och lärande exempel. Seminariet kan följas direkt här eller på regeringens hemsida med start kl.14.00 den 10 oktober.  Överlämningsseminariet kan också ses i efterhand på Tillitsdelegationens hemsida när filmen har lagts ut.