Tillitsdelegationens betänkande

Här kan du ta del av Tillitsdelegationens senaste betänkande:

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten

SOU 2019_43