Under perioden juni 2016 till juni 2018 hade Tillitsdelegationen i uppdrag att stödja kommuner och landsting att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Fokus låg på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Läs mer om utredningen i direktivet här!

I arbetet lade Tillitsdelegationen en stor tonvikt på sitt utåtriktade arbete och hade omfattande dialog och kommunikation med företrädare från kommuner, landsting, statliga myndigheter och forskarsamhället. Samtal fördes också med fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, brukarorganisationer, välfärdsföretag, forskare, sakkunniga, konsulter och andra aktörer som på olika sätt arbetar med att välfärdssektorn. Syftet var att främja en mer tillitsbaserad, ändamålsenlig styrning som stödjer mötet mellan medarbetare och medborgare.

I uppdraget bjöd Tillitsdelegationen in till olika mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bland annat Forum Tillit där olika teman diskuterades. Under utredningstiden gjorde Tillitsdelegationen ett trettiotal studiebesök hos olika kommuner och landsting Besök Tillit. Samtal fördes då med representanter från hela styrkedkedjan inom olika verksamheter i vård, omsorg och skola.

Den 17 februari 2017 offentliggjorde Tillitsdelegationen 12 försöksverksamheter inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg – Försök Tillit. Ett forskarteam om 23 välmeriterade forskare utvärderade resultaten av respektive utvecklingsarbete och resultaten och analyserna resulterade i en forskningsantologi.

De sammantagna resultaten ifrån Tillitsdelegationens arbete att stödja kommuner och landsting att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning presenterades i huvudbetänkandet som lämnades till regeringen i juni 2018. Läs mer om våra förslag och tillitsbaserad styrning och ledning här! Läs mer om vårt förslag till en  lärande tillsyn här!