I Tillitsdelegationens uppdrag som riktade sig till kommuner och landsting juni 2016 – juni 2018 bestod Forskning Tillit består av fem delar:

 1. Forskningsprojekten (även kallade försöksverksamheter, genomförs av utvalda forskare)
 2. Forskningsseminarier (öppna för alla intresserade forskare)
 3. Kunskapsdelning och dialog i gruppen ”Tillitsdelegationens forskarnätverk” på Facebook (öppet för medlemskap)
 4. Forskningsrapporter och forskar-PM (öppet för alla intresserade forskare)
 5. Insatser för att verka för allmänt ökad forskning kring tillitsbaserad styrning, bl a genom dialog med finansiärer och förlag.

Kärnan i Tillitsdelegationens inledande arbete var de forskningsprojekt som genomförs under år 2017-2018. Vi valde att kalla dessa för försöksverksamheter, eftersom de flesta projekt fokuserade på intressanta pågående utvecklingsarbeten inom kommuner, landsting och statliga myndigheter. Projekten genomfördes som följeforskning och löpte över perioden mars till och med december 2017. Resultaten presenterades i juni 2018 i en forskningsantologi Styra och leda med tillit SOU 2018_38.

För att läsa mer om försöksverksamheterna, se sidan ”Försök Tillit”. Flera av projekten knyter an till redan pågående forskning. Samtliga engagerade forskare är erkända som kunniga på sitt område. Forskningsledare och ansvarig för samtliga dessa projekt är Louise Bringselius, fil dr och docent i företagsekonomi vid Lunds universitet, som har lång erfarenhet från studier av offentlig förvaltning.

Följande forskare var knutna till Tillitsdelegationens forskningsprojekt:

 • Anna Häger Glenngård, Lunds universitet
 • Anna Krohwinkel, Leading Health Care
 • Anna Thomasson, Lunds universitet
 • Annika Lantz, Stockholms universitet
 • Bengt Johansson, Göteborgs universitet
 • Bo Rothstein, Oxford University
 • Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet
 • Elisabeth Sundin, Linköpings universitet
 • Emma-Lisa Nantin, Lunds universitet
 • Fredrik Molin, Uppsala universitet
 • Johan Hansson, Uppsala universitet
 • Jon Rognes, Handelshögskolan i Stockholm
 • Karin Josefsson, Högskolan i Borås
 • Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Lina Maria Ellegård, Lunds universitet
 • Linda Moberg, Uppsala univsersitet
 • Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola
 • Magnus Erlandsson, Malmö högskola
 • Malin Tillmar, Linköpings universitet & Linnéuniversitetet
 • Mandar Dabhilkar, Stockholms universitet
 • Mattias Elg, Linköpings universitet
 • Mats Bergman, Södertörns högskola
 • Niklas Altermark, Lunds universitet
 • Ola Fransson, Malmö högskola
 • Robert Jonsson, Linköpings universitet
 • Susanna Alexius, Score/Handelshögskolan i Stockholm
 • Tiziana Sardiello, Score/Stockholms universitet