karta försök 2018-06-13

Tillitsdelegationen har följt tolv försöksverksamheter i hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Till alla projekt har forskare varit kopplade och totalt har 23 forskare från elva lärosäten och från en mångfald av olika ämnesområden bidragit till det arbete som presenteras i forskningsantologin ”Styra och leda med tillit – forskning och praktik” (SOU 2018:38). Forskarna lyfter upp och diskuterar viktiga lärdomar kring styrningen inom kommuner och landsting och de pekar också på den komplexitet som kan uppstår i strävan att styra och leda verksamheter med mer tillit. I forskningsantologin har ytterligare tre forskare: Bo Rothstein, Lars Trädgårdh och Louise Bringselius bidragit med kapitel som bredare diskuterar begreppet tillit och vad det innebär i styrningen av välfärdstjänster både lokalt och nationellt. Forskningsantologin presenteras den 14 juni.

 1. Falu kommun
 2. Region Skåne
 3. Malmö stad
 4. Skolinspektionen
 5. Bräcke diakoni och Alingsås kommun
 6. Landstinget i Kalmar län
 7. Inspektionen för vård och omsorg och arbetsmiljöverket
 8. Sundsvalls kommun
 9. Nyköpings kommun
 10. Helsingborgs stad
 11. Linköpings kommun
 12. Borlänge kommun

Falu Kommun
Samverkan kring elevhälsa

Forskare:
Fil dr Johan Hansson, Uppsala universitet, johan.hansson@ipf.se
Fil dr Fredrik Molin, Uppsala universitet, fredrik.molin@ipf.se

Verksamhetskontakt:
Jonatan Block, skolchef Falu kommun, jonatan.block@falun.se

Läs mer


Region Skåne
Övergången från DRG till anslagsfinansiering inom högspecialiserad vård – Skånes Universitetssjukhus

Forskare:
Fil dr Anna Häger Glenngård, Lunds universitet, Anna.glenngard@fek.lu.se
Fil dr Lina Maria Ellegård, Lunds universitet, lina_maria.ellegard@nek.lu.se

Verksamhetskontakt:
Charlotte Karbassi, stabschef ekonomi på Region Skåne, charlotte.karbassi@skane.se

Läs mer


Malmö stad
Kvalitetsutveckling i förskolan

Forskare:
Fil dr Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet, dalia.mukhtar-landgren@svet.lu.se
Doktorand Niklas Altermark, Lunds universitet, niklas.altermark@svet.lu.se

Verksamhetskontakt:
Andreas Norbrant, förskoledirektör Malmö stad, andreas.norbrant@malmo.se

Läs mer


Skolinspektionen

Forskare:
Fil dr Magnus Erlandsson, Malmö högskola, magnus.erlandsson@mah.se

Verksamhetskontakt:
Jesper Antelius, enhetschef Skolinspektionen, jesper.antelius@skolinspektionen.se

Läs mer


Bräcke diakoni och Alingsås kommun
Samverkan idéburen och offentlig sekor i äldreomsorg

Forskare:
Fil dr och docent Karin Josefsson, Högskolan i Borås, karin.josefsson@hb.se
Fil dr och professor Mattias Elg, Linköpings universitet, mattias.elg@liu.se

Verksamhetskontakt:
Thomas Schneider, kvalitetschef Bräcke Diakoni, thomas.schneider@brackediakoni.se

Läs mer


Landstinget i Kalmar län
Värdegrundsarbete i hälso- och sjukvården

Forskare:
Birgitta Niklasson, fil dr vid Göteborgs universitet
Jenny de Fine Licht, fil dr vid Göteborgs universitet

Verksamhetskontakt:
Magnus Persson, utvecklingsdirektör Kalmar Läns Landsting, magnus.persson@ltkalmar.se

Läs mer


Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket
Samordnad tillsyn av vård och omsorg

Forskare:
Doktorand Linda Moberg, Uppsala universitet, linda.moberg@statsvet.uu.se

Verksamhetskontakt:
Thord Redman, chefsstrategi på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), thord.redman@ivo.se
Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, hakan.olsson@av.se

Läs mer


Sundsvalls kommun
Utveckling socialtjänst

Forskare:
Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola
Elisabeth Sundin, Linköpings universitet

Läs mer


Nyköpings kommun
Arbetsmiljö i socialtjänsten

Forskare:
Fil dr och docent Wanja Astvik, Mälardalens högskola, wanja.astvik@mdh.se
Fil dr Robert Larsson, Mälardalens högskola, robert.larsson@mdh.se
Doktorand Jonas Welander, Mälardalens högskola, jonas.welander@mdh.se

Verksamhetskontakt:
Glenn Andersson, områdeschef Division social omsorg, Nyköpings kommun, glenn.andersson@nykoping.se

Läs mer


Helsingborgs stad

Bostad först, ett initiativ i socialtjänsten

Forskare:
Fil dr och professor Verner Denvall, Lunds universitet och Linnéuniversitet, verner.denvall@soch.lu.se

Verksamhetskontakt:
Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen, Helsingborgs stad, kalle.pettersson@helsingborg.se

Läs mer


Linköpings kommun
Kvalitetsutveckling i grundskolan

Forskare:
Fil dr Ola Fransson, Malmö högskola, ola.fransson@mah.se

Verksamhetskontakt:
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg Linköpings kommun, elisabeth.starner@linkoping.se

Läs mer


Borlänge kommun
Förpliktigande samspel som vardagsrutin

Forskare: Susanna Alexius Docent vid Stockholms universitet SCORE och Tiziana
Sardiello Fil dr vid Stockholms universitet SCORE

Verksamhetskontakt. Lilian Gistö, Ledningsstrateg Borlänge kommun,
lilian.gisto@borlange.se

Läs mer