Expertgrupp för uppdraget enligt tilläggsdirektiv 2019:6

 1. Emma Holstad, Finansdepartementet, Budgetavdelning (Fi/BA)
 2.  Karin Edin, Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning (Fi/OFA)
 3.  Karin Edholm, Utbildningsdepartementet, enheten för gymnasie- och vuxenutbildning (U/GV)
 4.  Christine Feuk, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 5.  Erik Magnusson, Socialstyrelsen
 6.  Thord Redman, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 7.  Hanna Sjöberg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)
 8.  Kristina Althoff, Statskontoret
 9.  Thomas Ericson, Arbetsförmedlingen
 10.  Håkan Olsson, Arbetsmiljöverket
 11.  Karin Lönnheden, Datainspektionen
 12.  Tomas Rosenberg, Polismyndigheten
 13.  Christina Eklöf, Migrationsverket
 14. Jakob Hellman, Sveriges innovationsmyndighet (Vinnova)

 

***********************************************************************

Expertgrupp för uppdraget enligt tilläggsdirektiv 2017:119

 1. Helena Cantù, Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård (S/FS)
 2. Karin Edin, Finansdepartementet, avdelningen för offentlig förvaltning (Fi/OFA)
 3. Emma Holstad, Finansdepartementet, Budgetavdelningen (Fi/BA)
 4. Eva Svensson, Infrastrukturdepartementet, enheten för utveckling och styrning av transportområdet (I/US)
 5. Christine Feuk, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 6. Erik Magnusson, Socialstyrelsen
 7. Thord Redman, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 8. Hanna Sjöberg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)
 9. Kristina Althoff, Statskontoret
 10. Thomas Ericson, Arbetsförmedlingen
 11. Håkan Olsson, Arbetsmiljöverket
 12. Karin Lönnheden, Datainspektionen
 13. Tomas Rosenberg, Polismyndigheten
 14. Christina Eklöf, Migrationsverket
 15. Karin Edholm, Utbildningsdepartementet, enheten för gymnasie- och vuxenutbildning (U/GV)

 

*************************************************************************

Expertgrupp för uppdrag enligt direktiv 2016:51

 1. Christina Eklöf, Migrationsverket
 2. Christine Feuk, Sveriges kommuner och landsting
 3. Erik Magnusson, Socialstyrelsen
 4. Hampus Strömberg, Utbildningsdepartementet
 5. Hanna Sjöberg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 6. Helena Cantù, Socialdepartementet
 7. Håkan Olsson, Arbetsmiljöverket
 8. Inger Gustafsson, Verket för innovationssystem (Vinnova)
 9. Jacob Henriksson, Statens skolinspektion
 10. Jenny Munkelt, Socialdepartementet
 11. Johanna Carnö, Näringsdepartementet
 12. Johanna Wockatz, Utbildningsdepartementet
 13. Niclas Damm, Näringsdepartementet
 14. Patrik Olofsson, Skolverket
 15. Robin Anderson Boström, Upphandlingsmyndigheten
 16. Thomas Ericson, Arbetsförmedlingen
 17. Thord Redman, Inspektionen för vård och omsorg
 18. Torkel Winbladh, Finansdepartementet