Partsgemensamt råd för uppdraget enligt tilläggsdirektiv 2019:6.

 1.  Sofia Hylander, Akademikerförbundet Jusek
 2.  Erik Hallsenius, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
 3.  Christine Feuk, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 4.  Elin Moberg, Fackförbundet ST
 5.  Hanna Broberg, Akademikerförbundet SSR
 6.  Andreas Nyström, Sveriges Ingenjörer
 7.  Åsa Krook, Arbetsgivarverket
 8.  Helen Thornberg, Service- och kommunikationsfacket (Seko)
 9.  Anna Nilsson, Ledarna

 

********************************************************************************

Referensgrupp för uppdraget enligt tilläggsdirektiv 2017:119.

 1.  Karin Thalén, Stockholms sjukhem
 2.  Anna Nilsson, Ledarna
 3.  Erik Hallsenius, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
 4.  Erik Ageberg, Företagarna
 5.  Lars Åke Carlsson, SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund)
 6.  Ulrika Stuart Hamilton, Riksorganisationen för vård & social omsorg utan vinstsyfte (Famna)
 7.  Helen Thornberg, Service- och kommunikationsfacket (Seko)
 8.  Hanna Broberg, Akademikerförbundet SSR
 9.  Christine Feuk, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 10.  Anna Werkelin Ahlin, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 11.  Anna Nitzelius, Akademikerförbundet Jusek
 12.  Elin Moberg, Fackförbundet ST
 13.  Malin Aronsson, Gislaveds kommun
 14.  Åsa Granat, Borlänge kommun
 15.  Magnus Persson, Landstinget Kalmar län

 

*********************************************************************************

Referensgrupp för uppdraget enligt direktiv 2016:51.

 1. Akademikerförbundet SSR
  Heike Erkers, Ordförande
  Camilla Sköld, Socialpolitisk chef
 2. Fackförbundet ST
  Britta Lejon, Ordförande
  Marie Sall, Kanslichef
  Dag Andersson, Förbundssekr, bitr kanslichef
 3. FAMNA, Riksorganisatonen för idéburen vård och omsorg
  Ulrika Stuart Hamilton, Generalsekreterare
  Jenny Hjalmarson, Kvalitetssamordnare o projektchef
 4. FORUM, Idéburna organisationer med social inriktning
  David Sundén, Ordförande
  Ludvig Sandberg, Politiskt sakkunnig
 5. Friskolornas riksförbund
  Ulla Hamilton, VD
 6. Funktionsrätt Sverige
  Stig Nyman, Ordförande
  Annika Nyström, Kanslichef
  Lars Berge Kleber
 7. Företagarna
  Monica Lindstedt, Ordförande
  Erik Ageberg, Politik, analys, opinion
 8. Intressegruppen för assistansberättigade
  Vilhelm Ekensteen, Ordförande
  Suzanne Elmqvist, Vice ordförande
 9. Ledarna
  Annika Elias, Ordförande
  Marielle Nakunzi, Branchombud
 10. Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen
  Anna Glenngård, Universitetslektor
 11. Lärarförbundet
  Johanna Jaara Åstrand, Ordförande
 12. Lärarnas riksförbund
  Åsa Fahlen, Ordförande
  Svante Tideman, 1e vice förbundsordf
 13. Myndigheten för delaktighet
  Malin Ekman-Aldén, GD
  Tarja Birkoff, Utvecklingsstrateg
 14. Nätverk Gemensam välfärd Stockholm
  Peter Emsheimer, Samordningsgruppen
  Per Anders Flordal
 15. Pensionärernas Riksorganisation, PRO
  Christina Tallberg, Ordförande
 16. Praktikertjänst
  Erik Strand, VD
 17. Stiftelsen Leading Healthcare
  Hans Winberg,Generalsekreterare
 18. Stockholms sjukhem
  Karin Thalén, Sjukhusdirektör
 19. Stockholms universitet, Nationaleknomiska institutionen
  Jonas Vlachos, Professor
 20. Svenska Kommunalarbetareförbundet
  Tobias Baudin, Ordförande
  Maja Fjaestad, Samhällspolitisk chef
 21. Svenskt Näringsliv
  Carola Lemne
 22. Sveriges Akademikers Centralorganiation, SACO
  Göran Arrius, Ordförande
 23. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
  Lena Micko, Ordförande
  Vesna Jovic, VD
  Lennart Hansson, Chef enheten för demokrati och styrning
  Åsa Furén Thulin
 24. Sveriges läkarförbund
  Heidi Stensmyren, Ordförande
  Ove Andersson
 25. SPF Seniorerna 
  Christina Rogestam,Ordförande
  Rune Kjernald
 26. Sveriges Skolledarförbund
  Matz Nilsson, Förbundsordförande
 27. Umeå universitet
  Anders Hanberger, Professor
 28. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  Shirin Ahlbäck Öberg, Docent, univ lektor
 29. Vinnova
  Charlotte Brogren, GD
  Inger Gustafsson, Enhetschef, policy och systemutveckling
 30. Vinnvård
  Johan Thor, Leg läkare, specialist socialmedicin
 31. Vision
  Veronica Magnusson,Ordförande
  Mona Tapper,Kanslichef
  Jonas Karlsson, Nationellt ansvarig, chef- och ledarskapsfrågor
 32. Vårdförbundet
  Sineva Roberio, Ordförande
  Lisbeth Löpare
 33. Vårdföretagarna Almega
  Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör