2019-2020

Tillitsdelegationens senaste uppdrag handlar om att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas enligt tilläggsdirektivet 2019:6.

Samarbete med forskarsamhället kommer att fortgå även i den här delen av uppdraget, dock i annan form än i vetenskapligt råd.

*****************************************************************************************

2018-2019

Tillitsdelegationen har i uppdrag att utveckla och främja en tillitsbaserad styrning och ledning inom statliga myndigheter. Det är ett uppdrag som genomförs i nära dialog med forskarsamhället. Redan nu finns ett upparbetat samarbete med en rad forskare. Till exempel är Louise Bringselius, som var forskningsledare i det tidigare uppdraget, vetenskaplig rådgivare och Katarina Wetter Edman, Martin Fransson samt Johan Quist är forskningsledare i det nuvarande uppdraget.

Eftersom Tillitsdelegationen önskar ett brett samarbete med forskarsamhället har även ett vetenskapligt råd inrättats som ska vara verksamma fram till den10 oktober 2019. Det vetenskapliga rådet fungerar som ett rådgivande organ till delegationen och är ett forum för diskussion gällande Tillitsdelegationens arbete. Det vetenskapliga rådet har en bred sammansättning av forskare som har en koppling till styrning och ledning inom statliga myndigheter.

Forskare som ingick i det vetenskapliga rådet enligt tilläggsdirektivet 2017:119:

  1. Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap
  2. Martin Fransson, dr i företagsekonomi
  3. Louise Bringselius, docent i företagsekonomi
  4. Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin
  5. Lisa Björk, dr i arbetsvetenskap
  6. Johan Quist, docent i företagsekonomi
  7. Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik
  8. Katarina Wetter Edman, dr. tjänstedesign
  9. Göran Sundström, professor i statskunskap
  10. Magnus Arnek, dr i nationalekonomi.