Tillitsdelegationen har en nära samverkan med forskarsamhället, bland annat genom:

 1. Tillitsverkstaden (projekt inom fem utvalda myndigheter som följs av tre forskningsledare),
 2. Forskningsseminarier (öppna för alla intresserade forskare),
 3. Kunskapsdelning och dialog i gruppen ”Tillitsdelegationens forskarnätverk” på Facebook (öppet för medlemskap),
 4. Insatser för att verka för allmänt ökad forskning kring tillitsbaserad styrning, bl a genom dialog med finansiärer och förlag.

Tillitsdelegationens forskningsledare 2018:

 1. Louise Bringselius, Lunds universitet,
 2. Katarina Wetter Edman, Örebro universitet,
 3. Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet,
 4. Martin Fransson, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet,

Tillitsdelegationens vetenskapliga råd 2018:

Det vetenskapliga rådet fungerar som ett rådgivande organ till delegationen och är ett forum för diskussion gällande Tillitsdelegationens arbete. Det vetenskapliga rådet har en bred sammansättning av forskare som har en koppling till styrning och ledning inom statliga myndigheter.

Forskare som ingår i det vetenskapliga rådet 2018:

 1. Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap
 2. Martin Fransson, dr i företagsekonomi
 3. Louise Bringselius, docent i företagsekonomi
 4. Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin
 5. Lisa Björk, dr i arbetsvetenskap
 6. Johan Qvist, dr i företagsekonomi
 7. Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik
 8. Katarina Wetter Edman, dr. tjänstedesign
 9. Göran Sundström, professor i statskunskap
 10. Magnus Arnek, dr i nationalekonomi