Här hittar du de senaste forskningsrapporterna från delegationen.

Tillitsdelegationen Rapport nr 06 Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv

Tillitsdelegationen Rapport nr 07 Uppföljning ur ett tillitsperspektiv

Tillitsdelegationen Rapport nr 08 Val och utformning av insatser i socialt arbete