tillitsnatverket

I Tillitsnätverket deltar Deltagare i Tillitsnätverket. Tillitsnätverket syftar till att fördjupa kunskapen om tillitsbaserad styrning och ledning, att genom praktik och dialog pröva de sju vägledande principerna samt att identifiera hinder och utvecklingsområden i den egna myndigheten.

Tillitsnätverket träffas sju gånger fram till oktober 2019. Tillitsnätverket erbjuder de deltagande myndigheterna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och att bygga relationer för djupare samarbete. Det kommer även att ges möjlighet att bjuda in Tillitsdelegationen att besöka myndigheterna för att diskutera tillitsbaserad styrning och ledning.

Myndigheterna deltar aktivt under träffarna och förväntas därtill arbeta på egen hand mellan dem. Det sker bland annat med stöd av en fallstudie, som myndigheterna själva väljer, och genom att sprida kunskap om tillitsbaserad styrning och ledning internt. Tillitsdelegationen kommer att fördjupa kunskapen om ett urval myndigheter för att kunna sprida lärande exempel. På längre sikt ska nätverket och arbetet som görs där skapa förbättrade förutsättningar för statliga myndigheter att styra sin verksamhet så att den kan resultera i betydande förbättringar för medarbetare, privatpersoner och företag.

Intresseanmälan till Tillitsnätverket gick ut till samtliga statliga myndigheter under våren 2018. Alla myndigheter som anmälde intresse accepterades. Tillitsnätverkets träffar genomförs under 2018 den 18 september, den 23 oktober, den 5 december och under 2019 den 12 februari, den 11 april, den 23 maj och den 4 september.

Kontakt rörande Tillitsnätverket:

Emma Sterky och Karin Hååg

Våra kontaktuppgifter här!