Den 10 oktober 2019 presenterade Tillitsdelegationen sitt betänkande kring myndighetsuppdraget

Med tillit följer bättre resultat SOU 2019_43

 

Den 14 juni 2018 presenterar Tillitsdelegationen tre betänkanden kring sitt uppdrag.

Huvubetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet SOU 2018_47

Delbetänkandet En lärande tillsyn SOU 2018_48

Forskningsantologin Styra och leda med tillit SOU 2018_38

 

Delbetänkande 2017 om ersättningsmodeller

Den 15 juni 2017 presenterade Tillitsdelegationen delbetänkandet SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsfrihet? Här kan du läsa delbetänkandet i sin helhet.

SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen - Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?